Tin Tức Mới

KINH ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI

2021-03-29 03:09:16

Như thế tôi nghe, một thời đức Phật Thích Ca Mâu Ni (2) ngự nơi đạo tràng Bảo Trang Nghiêm, trong cung điện của Quán Thế Âm Bồ Tát ở tại non Bổ Đà Lạc Ca (3), đức Phật ngồi nơi tòa sư tử,

Anh quốc: Bảo tồn bản kinh Pháp hoa cổ trên giấy

GN - “Mở khóa Di sản văn tự Phật giáo” (Unlocking Buddhist Written Heritage) là nội dung hội thảo chuyên đề do Thư viện Anh quốc tổ chức hồi tháng 2, quy tụ học giả thế giới chia sẻ kinh nghiệm...

Các pho tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quốc bảo của Nhật Bản

Các pho tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quốc bảo của Phật giáo Nhật Bản.

Pho tượng Phật khổng lồ giữa đồi hoa oải hương

Kiến trúc sư Tadao Ando sáng tạo pho tượng Phật khổng lồ giữa đồi hoa oải hương...

Đông Tuyết Phù Tang Cổ Tự

Đông Tuyết Phù Tang Cổ Tự

VIẾT VỀ NHÀ VĂN ĐAN MẠCH H.C. ANDERSEN

Hans Christian Andersen là một nhà văn nổi tiếng của Đan Mạch, hay nói đúng hơn là của tuổi thơ. Ông sinh ngày 2 tháng 4 năm 1805 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1875, thọ 70 tuổi.

Trì Giới Có Khả Năng Đào Luyện Tự Tánh Không Giữ Giới Là Biểu Hiện Của Thời Mạt Pháp

Trì Giới Có Khả Năng Đào Luyện Tự Tánh Không Giữ Giới Là Biểu Hiện Của Thời Mạt Pháp

Trí Quang - Bậc Thượng Nhân Của Thời Đại

Trí Quang – Người con của mẹ, người hùng của chính ngài, bậc Thượng nhân của thời đại

Thông Báo Tạm Ngưng Các Sinh Hoạt Tu Học tại Tu Viện Từ Ân

Thông Báo Tạm Ngưng Các Sinh Hoạt Tu Học tại Tu Viện Từ Ân

Quy Sơn Cảnh Sách

Bài văn này được thiền sư Quy Sơn Linh Hựu viết ra nhằm sách tấn việc tu học của đồ chúng, nên gọi là văn cảnh sách, và lấy tên ngài để làm tựa. Từ xưa nay vẫn gọi là “Quy Sơn cảnh sách văn”.