THÔNG BÁO TẠM NGHỈ PHÁP THOẠI ONLINE 31/1/2021
 • Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Kính thưa Đại Chúng
  Vì bận công việc chùa nên thời pháp thoại online qua Facebook của Tu Viện Từ Ân vào lúc 3pm Chủ nhật ngày 31/1/2021 xin được tạm nghỉ.
  Tuần tới vào lúc 3 pm Chủ nhật ngày 7/2/2021, chương trình pháp thoại trở lại bình thường.
  Xin chân thành cáo lỗi Đại Chúng. Kính mong toàn thể Quý Vị thông cảm, hoan hỷ cho.
  Kính,
  Thích Hạnh Phẩm

Đăng ngày: 2021-02-01 22:57:39

Lượt xem: 35