Cáo Phó: Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý.
 • GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
  HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
  HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
  ———————–


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————————-

   

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2019

  CÁO PHÓ

  – Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;

  – Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa;

  – Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

  Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý

  • Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
  • Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa;
  • Nguyên Ủy Viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
  • Nguyên Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa;
  • Nguyên Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa;
  • Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa;
  • Nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nha Trang;
  • Khai Sơn – Trụ trì chùa Linh Sơn Pháp Bảo, thành phố Nha Trang.

  Do Niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa Thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 18giờ50 phút, ngày 01/11/2019 (nhằm ngày 05/10/Kỷ Hợi) tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

  • Trụ thế: 86 năm
  • Hạ lạp: 59 năm

  – Lễ nhập kim quan chính thức được cử hành vào lúc 17giờ00, ngày 02/11/2019 (mùng 06 tháng 10 năm Kỷ Hợi)

  – Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo.

  – Lễ viếng bắt đầu vào lúc 07giờ30 ngày 03/11/2019.

  – Lễ Truy niệm và phụng tống Kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập Bảo tháp vào lúc 07giời30 phút ngày 09/11/2019 (nhằm ngày 13/10 năm Kỷ Hợi) tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo.

  Nay Cáo Phó.

  TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN
  BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KHÁNH HÒA
  MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
  CHỦ TỊCH

  (Đã ký)

  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

   

Đăng ngày: 2020-04-05 14:34:25

Lượt xem: 140

VIDEO MỚI
HÌNH ẢNH SINH HOẠT
Liên kết