+61 4 0660 8886

hanhphamthich@gmail.com

Thông điệp từ bi ngày khánh vía đức Bồ Tát Quan Thế Âm


 • Kính thưa quý Phật tử: Không biết tự thuở nào hình ảnh Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đã trở nên rất đỗi gần gũi, thân quen trong tâm thức những người con Phật. Mọi người luôn cung kính hướng về Ngài, tôn xưng Ngài là “Mẹ Hiền Quán Thế Âm”.

   

  Bồ Tát Quán Thế Âm là hiện thân của lòng từ bi, cứu khổ ban vui. Đó là một thứ tình thương hoàn toàn vắng bóng ý niệm tự ngã, một thứ tình thương vô duyên đại từ - thương mà không mong cầu, chấp trước.

  Bồ Tát Quán Thế Âm là hiện thân của lòng từ bi, cứu khổ ban vui. Đó là một thứ tình thương hoàn toàn vắng bóng ý niệm tự ngã, một thứ tình thương vô duyên đại từ - thương mà không mong cầu, chấp trước.

  Kính thưa quý Phật tử!

  Không biết tự thuở nào hình ảnh Đức Bồ Tát Quán Thế Âm  đã trở nên rất đỗi gần gũi, thân quen trong tâm thức những người con Phật. Mọi người luôn cung kính hướng về Ngài, tôn xưng Ngài là “Mẹ Hiền Quán Thế Âm”.

  Rất đỗi thân thương rất dịu hiền

  Ngài là Bồ Tát, Đấng Thiêng liêng

  Nghe đâu có khổ liền ứng cứu

  Che chở yêu thương khắp mọi miền

  Kính bạch chư Tôn đức

  Trên phương diện giáo lý căn bản, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là hiện thân của lòng từ bi, cứu khổ ban vui. Đó là một thứ tình thương hoàn toàn vắng bóng ý niệm tự ngã, một thứ tình thương vô duyên đại từ - thương mà không mong cầu, chấp trước.

  Từ tâm như ánh trăng ngàn

  Dịu dàng soi thấu mọi đàng trầm luân

  Ở đâu có chúng hữu tình

  Thì nơi đó có từ tâm hướng về

  Như tàng là mát rộng che

  Chúng sanh vô lượng, tâm từ vô biên

  (Kinh Từ tâm, Nghi thức Tụng niệm Chùa Hoằng Pháp)

  Trích từ Kinh Lòng Từ, HT. Thích Minh Châu dịch

Đăng ngày: 2020-11-18 20:00:17

Lượt xem: 402

VIDEO MỚI
HÌNH ẢNH SINH HOẠT
Liên kết