LỄ TRAI ĐÀN CHẨN TẾ - 16/12/2018
LỄ HƯNG TÁC THƯỢNG PHAN KHAI KINH- CÚNG PHẬT- CÚNG CHƯ HƯƠNG LINH 15/12/2018
HÌNH ẢNH ĐẠI LỂ PHẬT ĐẢN 2642, PHẬT LỊCH 2562
HÌNH ẢNH TIỆC CHAY GÂY QUỸ XÂY DỰNG TU VIỆN TỪ ÂN - 22-04-2018
CUNG NGHINH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI - CHÀO MỪNG QUÝ ĐỒNG HƯƠNG PHẬT TỬ CỦA CÁC PHÁI ĐOÀN HÀNH HƯƠNG MỪNG XUÂN DI LẶC - NĂM MẬU TUẤT- 2018
CUNG NGHINH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI - CHÀO MỪNG QUÝ ĐỒNG HƯƠNG PHẬT...
Tu Viện Từ Ân- Hành hương lễ Phật cầu nguyện đầu Xuân. (Thứ bảy 03/3/2018) Nhằm ngày 16 tháng giêng năm Mậu Tuất.
MỪNG XUÂN DI LẶC- NĂM MẬU TUẤT-2018
LỄ AN VỊ TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM LỘ THIÊN , LỄ VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM, NGÀY HUÂN TU TỊNH NGHIỆP VÀ KỶ NIỆM SÁU NĂM THÀNH LẬP TU VIỆN TỪ ÂN
LỄ AN VỊ TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM LỘ THIÊN , LỄ VÍA BỒ...
TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM LỘ THIÊN
TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM LỘ THIÊN

Thư Mời Lễ An Vị Tôn Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Lộ Thiên , Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngày Huân Tu Tịnh Nghiệp và Kỷ Niệm Sáu Năm Thành Lập Tu Viện Từ Ân

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI- TÂN TÂY LAN

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia- New Zealand
TU AN BUDDHIST MONASTERY INC. ABN: 27 549 011 391

TU VIỆN TỪ ÂN

26 Jacques Road, Narre Warren North, Vic 3804, Australia

Tel: +61 3 8790 4545; Website: www.tuvientuan.com; Email: tuvientuan@yahoo.com.au

THƯ MỜI

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Kính gởi Quý Đồng Hương Phật Tử
Trân trọng kính mời Quý Đồng Hương hoan hỷ nhín chút thời gian về tham dự
ngày: Lễ An Vị Tôn Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Lộ Thiên , Lễ Vía Bồ Tát
Quán Thế Âm, Ngày Huân Tu Tịnh Nghiệp và Kỷ Niệm Sáu Năm Thành Lập
Tu Viện Từ Ân:
Chủ nhật, ngày 5 tháng 11 năm 2017 ( nhằm ngày 17 tháng 09 năm Đinh dậu),tại:
Tu Viện Từ Ân 26 Jacques Road, Narre Warren North, Vic 3804, Australia
 Chương Trình
 8:00: Vân tập Đạo Tràng
 8:30am: Thọ Trì Từ Bi Thuỷ Sám Pháp
 10:00am: Lễ An Vị Tôn Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm và Lễ Vía Bồ Tát Quán
Thế Âm
 11:25am : Cung tiến Chư Hương Linh
 11:55am: Thọ trai- Cúng Quá Đường- kinh hành niệm Phật
 1:40 pm: Truyền Tam Quy- Ngũ Giới
 2:30 pm: Đạo Tình sáu năm thành lập Tu Viện Từ Ân và Chúc mừng sinh
nhật quý Phật tử tháng 11.
 4pm: Hồi Hướng – Hoàn Mãn

Trân Trọng Kính Mời
Tỳ Kheo Thích Hạnh Phẩm

Tin tức khác