Đông Tuyết Phù Tang Cổ Tự
  • Đông Tuyết Phù Tang Cổ Tự

    Biên tập: Thích Minh Thông

    (chuaminhthanh.com) Phù Tang Mùa đông tuyết rơi một vẻ đẹp vừa cổ kính vừa thoát tục, cảnh vật trở nên trống vắng, yên tĩnh. Thiên nhiên là yếu tố mà con người có thể cảm nhận đầu tiên, là mối rung cảm không lời, thấm vào cảm xúc chúng ta, mà không cần phải vượt qua hàng rào ngôn ngữ.

Đăng ngày: 2019-08-24 04:04:04

Lượt xem: 428