HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH (Nhiệm kỳ 2015-2019)...

 •  
   
   

   
   
  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN 
  The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia - New Zealand 


  HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
  (Nhiệm kỳ 2015-2019)
     1. Chứng Minh:
  Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu (Canada)

  2. Chứng Minh:
  Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn (Úc Đại Lợi)

  3. Chứng Minh:
  Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ)

  4.Chứng Minh Đạo Sư:
  Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ (Úc Đại Lợi)
   

   
   
   
  ***
   

Đăng ngày: 2019-08-24 01:47:53

Lượt xem: 467