Tranh vẽ chân dung Hòa thượng Thích Quang Đạo
 • Con thành kính đảnh lễ giác linh hoà thượng, Bậc cao tăng đã đào tạo ra nhiều thế hệ tăng tài cho Phật giáo. Nguyện cầu giác linh ngài cao đăng Phật quốc.

   
   

  Tranh vẽ chân dung Hòa thượng Thích Quang Đạo - tác giả: Nhuận Đức

  Tranh vẽ chân dung Hòa thượng Thích Quang Đạo - Họa sĩ: Nhuận Đức

  Tranh vẽ chân dung Hòa thượng Thích Quang Đạo - Họa sĩ: Nhuận Thường

  Tranh vẽ chân dung Hòa thượng Thích Quang Đạo - Họa sĩ: Nhuận Thường

   

  Diệu Bình / Phật học đời sống

Đăng ngày: 2019-08-25 00:22:15

Lượt xem: 848