HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG (Nhiệm kỳ 2015-2019)...
 •  

   
   HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG
  (Nhiệm kỳ 2015-2019)  1. Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn (Tăng Giáo Trưởng)


  2. Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ

  3. Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

  4. Hòa Thượng Thích Quảng Ba

  5. Hòa Thượng Thích Trường Sanh

  6. Hòa Thượng Thích Minh Hiếu

  7. Thượng Tọa Thích Nhật Tân

  8. Thượng Tọa Thích Nguyên Trực (Chánh Văn Phòng)

  9. Thượng Tọa Thích Tâm Phương

   

   
   
   
  ***

   

   
   
  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN 
  The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia - New Zealand 

   

Đăng ngày: 2019-08-24 01:50:32

Lượt xem: 523