Những lời Phật dạy bằng tiếng Anh ý nghĩa nhất
 • Phật giáo là tôn giáo rất phổ biến ở Châu Á, ở phương Tây, Phật giáo vẫn còn là tôn giáo mới mẻ, lạ lẫm. Các nước phương Tây chỉ thực sự quan tâm, chú ý đến đạo Phật từ thế kỷ XIX và thời gian gần đây Phật giáo đã được biết đến rộng rãi và phổ biến hơn ở các châu lục này.

  Dưới đây là bộ 14 lời Đức Phật dạy bằng tiếng Anh

  1. The greatest enemy in life is the self

  Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính bản thân mình

  2. The greatest ignorance in life is deceit

  Ngu dốt lớn nhất của đời người là sự dối trá

  3. The greatest failure in life is vanity

  Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại

  4. The greatest tragedy in life is jealousy

  Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị

  5. The greatest error in life is to lose oneself

  Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình

  6. The greatest crime in life is disloyalty to parents

  Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu

  7. The greatest pity in life is self-belittlement

  Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti

  8. The greatest pride in life is recovering from failures

  Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã

  9. The greatest bankruptcy in life is hopelessness

  Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng

  10. The greatest wealth in life is health and wisdom

  Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ

  11. The greatest debt in life is affection and love

  Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm

  12.The greatest gift in life is acceptance and forgiveness

  Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung

  13.The greatest weakness in life is lack of awareness

  Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết

  14.The greatest consolation in life is charity

  An ủi lớn nhất của đời người là bố thí

  Các nước phương Tây chỉ thực sự quan tâm, chú ý đến đạo Phật từ thế kỷ XIX và thời gian gần đây Phật giáo đã được biết đến rộng rãi và phổ biến hơn ở các châu lục này.

  Các nước phương Tây chỉ thực sự quan tâm, chú ý đến đạo Phật từ thế kỷ XIX và thời gian gần đây Phật giáo đã được biết đến rộng rãi và phổ biến hơn ở các châu lục này.

  Every evil never doing

  and in wholesomeness increasing

  and one’s heart well-purifying:

  this is the Buddhas’ Sasana!

  (Không làm các điều ác

  Gắng làm các việc lành

  Luôn tu tâm, tịnh ý

  Đó là lời Phật dạy!)

  Minh Chính (TH)

Đăng ngày: 2019-08-26 06:50:30

Lượt xem: 1224