HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH (Nhiệm kỳ 2015-2019)...

 •  


   
  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN 
  The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia - New Zealand 
  HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH 
  * Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Bảo,  148 Edensor Road, St Johns Park, NSW 2176,Australia 
  Tel (02). 9610 5452  ; Fax (02) 9823 8748 ; Email: phapbao@bigpond.net.au
  * Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia 
  Tel 07-33721113  Mobile 0402-442431 Fax 07-33729988  
  Email thnhattan@yahoo.com.au ; www.phatgiaoucchau.com

  HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
  (Nhiệm kỳ 2015-2019)


   

  Hội Chủ: HT Thích Bảo Lạc
  Phó Hội Chủ: HT Thích Quảng Ba
  Phó Hội Chủ Đặc Trách Tân Tây Lan: HT Thích Trường Sanh

  Tổng Thư Ký: TT Thích Nhật Tân                           
  Phó Tổng Thư Ký: TT Thích Nguyên Tạng             
  Phó Tổng Thư Ký: TT Thích Giác Tín                   

  Chánh Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Như Tuyết             
  Phó Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Viên Thông
  Phó Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Thể Viên      
                 

  Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Bổn Điền                
  Tổng Vụ  Phó Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Giác Tín 
  Tổng Vụ  Phó Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Đạo Thông                                
  Vụ Trưởng Ni Bộ: Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí                                    
  Vụ Phó Ni Bộ: Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo                                                

  Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp : HT Thích Minh Hiếu
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp: TT Thích Như Định                   
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp: TT Thích Nguyên Tạng                    

  Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: HT. Thích Trường Sanh          
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐĐ Thích Đạo Hiển                
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐĐ Thích Đạo Nguyên
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: Đạo hữu TS. Lâm Như Tạng

   

  Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên - GĐPT: TT Thích Tâm Minh      
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên - GĐPT: TT Thích Giác Tín              
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên GĐPT:  ĐĐ Thích Đạo Hiển 
              

  Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: TT Thích Tâm Phương        
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: TT Thích Phổ Hương
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: ĐĐ Thích Viên Trí                                        
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết            
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: SC Thích Nữ Nguyên Khai 
        

  Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài chánh : NS Thích Nữ Tâm Lạc                 
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài chánh: SC Thích Nữ Thành Liên

  Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ: TT Thích Nguyên Trực                         
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ : TT Thích Phổ Hương     
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ : ĐĐ Thích Thông Hiếu     

  Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi lễ:  TT Thích Thiện Hiền            
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: TT Thích Nhuận Chơn                
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: ĐĐ Thích Viên Tịnh
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tri
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: ĐĐ Thích Viên Trí

   

Đăng ngày: 2019-08-24 01:53:36

Lượt xem: 527