Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Trừng hạ Huệ, tự Như Ý tân viên tịch.
 • Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Trừng hạ Huệ, tự Như Ý tân viên tịch

  Do tuổi già sức yếu, Hòa Thượng Trừng hạ Huệ tự Như Ý, hiệu Ấn Bảo, thuộc pháp phái Liễu Quán đời thứ 8 đã viên tịch vào lúc 19 giờ ngày 01/11/2019 (nhằm ngày 5 tháng 10 năm Kỷ Hợi), tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo, TP. Nha Trang, thế thọ 86, hạ lạp 59.

  Hòa thượng Thích Như Ý

  Hòa thượng Thích Như Ý

  Toàn thể môn đồ pháp quyến chùa Linh Sơn Pháp Bảo chúng con thành kính cáo bạch:

  Hòa Thượng Bổn Sư của chúng con húy thượng Trừng hạ Huệ tự Như Ý, hiệu Ấn Bảo, thuộc pháp phái Liễu Quán đời thứ 8

  - Khai Sơn kiêm viện chủ chùa Linh Sơn Pháp Bảo – Nha Trang

  Đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 19 giờ ngày 01 tháng 11 năm 2019, (nhằm ngày 5 tháng 10 năm Kỷ Hợi), tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo, thành phố Nha Trang, thế thọ 86, hạ lạp 59.

  Phụng hành ý giáo đức trưởng lão Hòa Thượng Thích Liễu Pháp, thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh GHPGVN tỉnh Khánh Hòa:

  - Lễ Nhập Kim Quan sẽ được cử hành vào lúc  17 giờ ngày  02 tháng 11 năm 2019 (nhằm ngày 6 tháng 10 năm Kỷ Hợi);

  - Lễ Truy Niệm Giác Linh vào lúc 8 giờ ngày 09  tháng 11 năm 2019 (nhằm ngày 13 tháng 10 năm Kỷ Hợi);

  - Lễ Tống Kim Quan Nhập Bảo Tháp vào lúc 9 giờ ngày 09  tháng 11 năm 2019 (nhằm ngày 13 tháng 10 năm Kỷ Hợi), tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo – thành phố Nha Trang.

  Linh Sơn Pháp Bảo  ngày 01 tháng 11 năm 2019.

  Đại diện Môn Đồ Pháp Quyến

  Nay cẩn bạch.

  Tỳ Kheo Thích Tâm Viên

Đăng ngày: 2019-11-11 00:18:28

Lượt xem: 796