42 THÀNH VIÊN TỰ VIỆN chính thức của GIÁO HỘI...

 •  
   
   
   
   Danh sách 42 THÀNH VIÊN TỰ VIỆN chính thức của GIÁO HỘI
  và Giáo phẩm + Chức vụ trong HĐĐH Nhiệm kỳ 5 (2015-2019)
  (Ghi chú: VPTTK lập danh sách theo từng Tiểu bang. Cập nhật sau Mùa An Cư Kiết hạ Kỳ 18, 7-2017)
  ***

   
  TIỂU BANG VICTORIA (Tp Melbourne)
   
  01. Chùa Bảo Vương
  Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
  Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư.
  2A Mc Laughlin St  
  ARDEER                                VIC 3032
  Tel 03.9266 1282 ; Mobile 0432 242 775
  Email: hthuyenton@gmail.com
   
  01. Chùa Bảo Vương
  Ni Sư Thích Nữ Thể Viên
  Phó Thủ Quỹ GH
  Chùa Bảo Vương
   2A Mc Laughlin St, ARDEER, VIC 3032
  Email: thienhanh_07@yahoo.com
   
  02. Chùa Thiên Đức
  Hòa Thượng Thích Tịnh Minh
  23 Craiegeilea Ave
  ST ALBANS              VIC 3021
  Tel 03.93640539 ; Mobile 0405.114004
   
  03. Chùa Linh Sơn
  Hòa Thượng Thích Tịnh Đạo
  33-35 Radford St
  RESERVOIR             VIC 3073
  Tel 03.9462 1799 ; Mobile 0413.416177
  Email tinhdaothich@yahoo.com.au
   
  04. Tu Viện Quảng Đức. Viện chủ
  Thượng Tọa Thích Tâm Phương
  Tổng Vụ Trưởng TV Từ Thiện Xã Hội
  105 Lynch Rd
  FAWKNER                VIC 3060
  Tel 03.9357 3544 ; Mobile 0450.378867
  Website: www.quangduc.com
  Email: vienchutvquangduc@gmail.com
   
  04. Tu Viện Quảng Đức. Trụ Trì
  Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
  Phó Tổng Thư Ký GH, TVP TVHP
  105 Lynch Rd
  FAWKNER                VIC 3060
  Mobile 0481.169 631
  Website: www.quangduc.com
  Email: quangduc@quangduc.com
   
  05. Chùa Giác Hoàng
  Thượng Tọa Thích Giác Tín
  Phó Tổng Thư Ký GH, TVP TN-GĐPT
  124 Light Wood Rd
  NOBLE PARK                      VIC 3174
  Mobile 0432.655852
  Email: thichgiactin@gmail.com
  Website: www.chuagiachoang.org
   
  06. Chùa Kim Cang
  Thượng Tọa Thích Nhuận Chơn
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ
  100A Heatherton Rd
  Narre Warren North    VIC 3804
  Mobile 0423.555558
  Email: thichnhuanchon@gmail.com
   
  07. Chùa Bảo Minh
  Thượng Tọa Thích Viên Tịnh
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ
  321-323 Kingston Rd
  CLARINDA               VIC 3169
  Tel 03.85550604
  Email: chuabaominhvic@gmail.com
   
  08. Tu Viện Từ Ân
  Đại Đức Hạnh Phẩm
  26 Jacques Rd
  NARRE WARREN NORTH, VIC 3804
  Mobile 0606.608886
  Website: www.tuvientuan.com
  Email: hanhphamthich@gmail.com
   
  09. Chùa Huệ Quang
  Đại Đức Thích Thông Hiếu
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ
  10 Service St
  SUNSHINE                VIC 3020
  Mobile 0421.448708
  Email: huequangaustralia@yahoo.com.au
   
  10. Chùa Diệu Âm
  Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết
  Chánh Thủ Quỹ GH
  30 Willis St
  ST ALBANS              VIC 3021
  Tel 03.93829977
  Email: thichnu_nhutuyet@yahoo.com
   
  11. Chùa Phật Quang
  Ni sư Thích Nữ Chân Kim
  176 Rupert St
  West FOOTSCRAY   VIC 3011
  Tel 03.96874920 ; Mobile 0413.941696
  Email: phat.quang.temple@gmail.com
   
  12. Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh
  Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai
  Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện Xã Hội
  80 Cyprus St
  LALOR                                  VIC 3075
  Tel 03.94026274 ; Mobile 0422.610554
  Email: nguyennguyenkhai@yahoo.com
   
  13. Chùa Bồ Đề
  Ni Sư Thích Nữ Nhật Liên
  30 Charles St
  ST ALBANS              VIC 3021
  Mobile 0422.313922
  Email: ngoclien1205@yahoo.com
   
  14. Chùa Pháp Vân
  Sư Cô Thích Nữ Phổ Huệ
  192 Sunshine Ave
  KEALBA                   VIC 3021
  Mobile 0432.456977
  Email: phohuetn@gmail.com
   
  TIỂU BANG NAM ÚC (Tp Adelaide)
   
  15. Chùa Pháp Hoa, Trụ Trì
  Thượng Tọa Thích Viên Trí
  Tổng Vụ Phó TV TTXH & Nghi Lễ
  20 Butler Ave
  PENNINGTON                      SA 5013
  Tel 08.84478477 ; Mobile 0435.373800
  Email: vientri15@yahoo.com.au
   
  16. Chùa Bắc Linh, (tân thành viên số 42- 2017)
  Thượng Tọa Thích Viên Trí
  99 Reedy Road
  BUCKLAND PARK             SA 5120
  Mobile 0435.373800
   
  17. Chùa Quan Âm
  Ni Sư Thích Nữ Viên Thông 
  Phó Thủ Quỹ GH
  21 Hanson Road
  WOODVILLE NORTH        SA 5012
  Tel 08.83472519 ; Mobile 0405.692 991
  Email: vienthong666@yahoo.com.au
   
  18. Thiền Viện Minh Quang Nam Úc
  Ni Sư Thích Nữ Tú Liên, Trụ Trì
  50 David Terrace
  KILKENNY               SA 5009
  Tel 08.71202670
   
  TIỂU BANG NSW (Tp Sydney)
   
  19. Chùa Pháp Bảo
  Hòa Thượng Thích Bảo Lạc,
  Hội Chủ, Mobile 0410.990434
  Thượng Tọa Thích Phổ Huân, Trụ Trì
  148-154 Edensor Rd
  ST JOHNS PARK      NSW 2176
  Tel 02-96105452 ; Email: phapbao@bigpond.net.au
  www.phatgiaoucchau.com
   
  20. Thiền Lâm Pháp Bảo
  Thượng Tọa Thích Phổ Huân, Trụ Trì
  590 Bent Bassin Rd
  WALLACIA              NSW 2745
  Tel 02.63662687
   
  21. Tổ Đình Minh Đăng Quang
  Hòa Thượng Thích Minh Hiếu, Viện Chủ
  Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp
  Thượng Tọa Thích Minh Hội, Trụ Trì
  28-32 Chadderton St
  CANLEY VALE       NSW 2166
  Tel 02.97238700
  Email: tminhhieu@yahoo.com
  Email: thichminhhoi68@gmail.com
  Website: thienvienminhquang.com
   
  22. Chùa Huyền Quang
  Hòa Thượng Thích Bổn Điền. Viện Chủ
  Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự
  188 Chapel Rd South
  BANKSTOWN                      NSW 2200
  Tel 02.97073347
  Email: thichbondien@gmail.com
   
  22. Chùa Huyền Quang
  Thượng Tọa Thích Thiện Hiền. Phó Trụ Trì
  Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ
  Phó Trụ trì Chùa Huyền Quang
  188 Chapel Rd South
  BANKSTOWN                      NSW 2200
  Mobile 0412.457443
  Email: thichthienhien@gmail.com
   
  23. Chùa A Di Đà
  Hòa Thượng Thích Nguyên Trực
  Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ
  52 Bareena St
  CANLEY VALE       NSW 2166
  Tel 02.87046317 ; Mobile 0412.637962
  Email: nguyentructhich@gmail.com
  www.chuaadida.com
   
  24. Chùa Thiên Ấn
  Thượng Tọa Thích Như Định
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp
  71 Delamere St
  CANLEY VALE       NSW 2166
  Tel 02.87043362 ; Mobile 0431.313247
   
  25. Chùa Trúc Lâm
  Thượng Tọa Thích Tâm Minh
  Tổng Vụ Trưởng TV Thanh Niên & GĐPT
  13 Winspear Ave
  BANKSTOWN                      NSW 2200
  Tel 02.97086339 ; Mobile 0422.310225
   
  26. Chùa Long Quang
  Thượng Tọa Thích Phổ Hương
  Tổng Vụ Phó TV TTXH & Cư Sĩ
  88 ST Johns Road
  CABRAMATTA        NSW 2166
  Mob 0432.126234
  Email: nguyenthich@gmail.com
   
  27. Chùa Hưng Long
  Thượng Tọa Thích Đạo Thông
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự
  179 Gladstone St
  CABRAMATTA        NSW 2166
  Tel 02.97260394 ; Mobile 0422.432494
  Email: thichnhuankim@yahoo.com.au
   
  28. Tu Viện Minh Giác
  Thượng Tọa Thích Hạnh Hiếu
  42 St Johns St
  CABRAMATTA        NSW 2166
  Tel 02.97243480
  Email: minhgiacmonastery@yahoo.com.au
   
  29. Thiền Viện Vĩnh Đức
  Thượng Tọa Thích Hạnh Hiếu
  34 Allenby Rd
  ROSEMORE              NSW 2557
  Tel 02.96067167
   
  30. Tu Viện Nguyên Thiều
  Thượng Tọa Thích Đạo Hiển
  Tổng Vụ Phó VHGD & TN-GĐPT 
  155 The Boulevarde
  FAIRFIELD HEIGHTS  NSW 2165
  Tel 02.97262661
  Email: thichdaohien@gmail.com
   
  31. Chùa Minh Giác
  Thượng Tọa Thích Hạnh Tri
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ
  564 The Horsley Dr.
  SMITHFIELD                        NSW 2164
  Tel 02.97261030
  Email: hanhtriminhgiac2007@yahoo.com
   
  32. Chùa Liên Hoa
  Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc
  Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh
  595 Canterbury Rd
  BELMORE                 NSW 2192
  Tel 02.98794378
  Email: lienhoa_australia@yahoo.com.au
   
  33. Chùa Báo Ân 
  Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết
  Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện Xã Hội
  12 Church St
  CABRAMATTA                    NSW 2166
  Mobile 0466.554929
  Email: baoantemple@gmail.com
   
  34. Tịnh xá Minh Đăng Quang
  Sư Cô Thích Nữ Thành Liên
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài Chánh
  5 Coventry Rd
  CABRAMATTA                    NSW 2166
  Tel 02.97886847
   
  35. Tịnh Xá Thanh Lương
  Ni Sư Thích Nữ Thảo Liên
  37 Canberra St
  ST JOHNS PARK                  NSW 2176
  Tel 02.87121730 ; Mob 0470.340711
   Email: tinhxathanhluong@gmail.com
   
  LÃNH THỔ ACT (Thủ đô Caberra)
   
  36. Tu Viện Vạn Hạnh
  Hòa Thượng Thích Quảng Ba
  Phó Hội Chủ GH
  32 Archibald St
  LYNEHAM                ACT 2602
  Tel 02.62575517 ; Mobile 0412.224553
  Email: thichquangba@gmail.com
   
  TIỂU BANG TÂY ÚC (Tp Perth)
   
  37. Quán Thế Âm Ni Tự
  Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí
  Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ
  128 Nollamarra Ave
  NOLLAMARRA       WA 6062.
  Tel 08.93498887
  Email: quantheamnitu.au@gmail.com
   
  37. Quán Thế Âm Ni Tự
  Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo
  Vụ Phó Vụ Ni Bộ
  128 Nollamarra Ave
  NOLLAMARRA       WA 6062
  Tel 08.93498887
  Email: quantheamnitu.au@gmail.com
   
  38. Thiền Viện Minh Quang Tây Úc
  Thượng Tọa Thích Minh Thường. Trụ Trì
  5 Hyem  Road 
  Herne Hill, WA 6056
  Tel 08.92964259
   
  Thành phố Auckland, TÂN TÂY LAN
   
  39. Chùa Giác Nhiên
  Hòa Thượng Thích Trường Sanh
  Phó Hội Chủ / Tổng Vụ Trưởng Văn Hóa Giáo Dục
  70A Avenue Rd, Otahuhu
  AUCKLAND,            NEW ZEALAND
  Tel 64.9.2761747 ; 64.9.2761745
  Email: thichtruongsanh@yahoo.com
   
  40. Chùa Trí Đức
  Thượng Tọa Thích Đạo Nguyên
  Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục
  321 Massey Rd
  Mangere East, Auckland
  Tel 64.9.2762211
  Email: chuatriduc@yahoo.co.nz
   
  TIỂU BANG QUEENSLAND (Tp Brisbane)
   
  41. Chùa Linh Sơn
  Ni Sư Thích Nữ Trí Lưu
  89 Rowe Tce
  DARRA                      QLD 4076
  Tel 07.33754268
   
  42. Chùa Pháp Quang
  Hòa Thượng Thích Nhật Tân
  Tổng Thư Ký GH
  12 Freeman Rd
  DURACK       QLD 4077
  Tel 07.33721113 ; Mobile 0402.442431
  Email: thnhattan@yahoo.com.au
  Website: www.phapquang.com.au

    
   
   
   
  ***

Đăng ngày: 2019-08-24 01:57:57

Lượt xem: 659