Trưởng lão HT. Thích Quảng Độ viên tịch
  • Trưởng lão HT. Thích Quảng Độ Tân viên tịch.


    Chân dung Trưởng lão HT.Thích Quảng Độ (1928-2020)
    Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 22/2/2020 nhằm ngày 29/1 năm Canh Tý, Phật lịch 2563 tại Chùa Từ Hiếu, Phường 1, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, trụ thế 93 năm, 73 hạ lạp.
    Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Độ viên tịch là một mất mát to lớn cho Phật giáo Việt Nam, cả trong và ngoài nước.
    Đồng Ngộ (Tổng Hợp)

Đăng ngày: 2020-02-23 09:46:32

Lượt xem: 180