Người Tu Phải Kiến Tạo Được Niềm Vui

 • Người Tu Phải Kiến Tạo Được Niềm Vui
  Thiền sư Thích Nhất Hạnh, sinh trưởng tại cố đô Huế, năm nay 94 tuổi. Ngài là vị Thầy hướng dẫn Thiền Chánh niệm nổi tiếng trên thế giới, tác giả của gần 100 đầu sách Phật giáo được dịch qua nhiều ngôn ngữ và phát hành rộng rãi ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
  Đây là mùa xuân thứ hai ngài trở về lại chùa Từ Hiếu, nơi ngài xuất gia năm 16 tuổi. Nhân đầu năm mới, mời quý vị cùng lắng nghe trích đoạn trong một pháp thoại của ngài, về điều quan trọng của người tu là phải kiến tạo được niềm vui, hạnh phúc trong hiện tại.
   

  Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói về việc kiến tạo niềm vui trong đời sống tu học

  Giác Ngộ TV

Đăng ngày: 2020-03-17 14:30:44

Lượt xem: 230