423 Lời Vàng Của Đức Phật
  •           Trong tất cả những sách về đức Phật, “423 lời vàng của Phật” là quyển kinh Phật gối đầu giường của biết bao phật tử. Cuốn sách phác họa thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và giải thoát quan của đức phật, là những bài học chỉ lối dẫn đường cho ta.

Đăng ngày: 2020-09-27 16:37:35

Lượt xem: 308