Buông xả phiền não
  • Nếu sở hữu cuốn sách “Buông xả phiền não” thì ắt bạn sẽ tự cân bằng cuộc sống, tìm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc chính ở bên trong mình, do bản thân mình nắm giữ.

    Nếu bạn còn để lại những phiền não thì chẳng khác nào bạn tự trói bản thân mình vào khổ đau, bất hạnh. Cuốn sách của hòa thượng Thích Thánh Nghiêm dạy chúng ta hóa giải, đối trị phiền não, buông xả phiền não. Tâm vui vẻ, an lạc thì sẽ nắm giữ hạnh phúc trong tầm tay.

Đăng ngày: 2020-09-27 16:41:30

Lượt xem: 202